• Утас: +976-70002255
 • Имэйл: info@hmw.mn

Ажлын туршлага

 • "ДЦС-4" ТӨХК-ийн БКЗ 420/140 маркийн Зуух №7-н их засварын ажил, 2001 он
 • "ДЦС-3" ТӨХК-ий БКЗ-220-100 маркийн зуух №10-н их засварын ажил, 2001 он
 • Герман Улсын хөнгөлөлттэй зээлийн шугамаар Дорнод бүсийн эрчим хүчний системийн дулааны станцын шинэчлэлийн төсөл, 2002-2003 он
 • "ДЦС-4" ТӨХК-ий зуухны шинэчлэлийн II шатны төсөл, 2004-2006 он
 • “ДЦС-2” ТӨХК-ий 75/39ФБ маркийн Зуух №4-н их засварын ажил, 2006 он
 • "ДЦС-3" ТӨХК-ий БКЗ-75/39Ф маркын Зуух №3-н их засварын ажил, 2006 он
 • “ДЦС-4” ТӨХК-ий БКЗ 420/140 маркын Зуух №3-н их засварын ажил, 2006 он
 • УБ хотын Дулааны 8 в магистраль шугамыг шинэчлэх БУА, 2006 он
 • УБ хотын Дулааны 11 г магистраль шугамыг шинэчлэх БУА, 2006 он
 • “УБДС” ТӨХК-ий 19-р хороолол S167-с нийт 1500м урт Ф273х7мм ган хоолойг Ф325х8мм ган хоолойгоор өргөтгөн солих дулааны шугамын БУА, 2006 он
 • “УБДС” ТӨХК-ий Сүхбаатар дүүрэг, ҮЖАТ-аас "Англи хэлний институт" хүртэл, "Автобус-3" ХХК-ий 30 машины гаражаас СТӨ-ний гадна хүртэл нийт 2000м ф159х6мм хүртэл ган хоолойг хэсэгчлэн солих дулааны шугамын БУА, 2006 он
 • Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, “Оюу Толгой” төсөл, газар доогуурх инженерийн шугам хоолойн угсралт, 2006 он
 • “УБДС” ТӨХК-ий Баянгол дүүрэг, 3-р хороолол ЦТП-3 гадна шугамыг өргөтгөх дулааны шугамын БУА, 2007 он
 • “УБДС” ТӨХК-ий 2-р магистралийн 216-219-р цэгийн хоорондох шугамыг Ø325х8мм болгон өргөтгөх дулааны шугамын БУА, 2007 он
 • “ДЦС-4” ТӨХК-ий “БКЗ-420-140" маркийн Зуух №3-н дунд засварын ажил, 2007 он
 • “ДЦС-4” ТӨХК-ий “БКЗ-420-140 маркийн Зуух №4-н их засварын ажил, 2007 он
 • “ДЦС-3” ТӨХК-ий 75/39ФБ маркийн Зуух №2-н их засварын ажил, 2007 он
 • Дэлхийн банкны төслөөр Баянхошууны гэр хорооллын цэвэр усны шугам, ус түгээх байрны БУА, 2007 он
 • Булган аймгийн усан халаалтын зуухнуудыг туслах тоноглолын хамт шинээр угсрах Барилга хот байгуулалтын яамны ОНХААХ-ын 2 үе шатны МОН-1907 төслийн БУА, 2007 он
 • Хэнтий аймгийн усан халаалтын зуухнуудыг туслах тоноглолын хамт шинээр угсрах Барилга хот байгуулалтын яамны ОНХААХ-ын 2-үе шатны МОН-1907 төсийн БУА, 2007 он
 • Дундговь аймгийн усан халаалтын зуухнуудыг туслах тоноглолын хамт шинээр угсрах Барилга хот байгуулалтын яамны ОНХААХ-ын 2-үе шатны МОН-1907 төсийн БУА, 2007 он
 • Оюу толгой сайтын газар доогуурх инженерийн шугам хоолойн БУА, 2007 он
 • "ДЦС-4"ТӨХК-ий "БКЗ 420/140 маркын Зуух №2-н эхний халах гадаргуун их засварын ажил, 2008 он
 • " ДЦС-3 " ТӨХК-ий ӨДС 100 ата-ийн хурц уурын коллекторын булан хоолойг шинээр солих засварын ажил, 2008 он
 • "ДЦС-3" ТӨХК-ий "БКЗ-75/39ФБ маркийн Зуух №6-н их засварын ажил, 2008 он
 • Дэлхийн банкны төслөөр Баянхошууны гэр хорооллын цэвэр усны шугам, ус түгээх байрны БУА, 2008 он
 • Улаанбаатар хот, Баянголын амны хотхоны дулааны шугам сүлжээг шинээр угсрах БУА, 1-р хэсэг, 2008 он
 • Улаанбаатар хот, Баянголын амны хотхоны дулааны шугам сүлжээг шинээр угсрах БУА, 2-р хэсэг, 2008 он
 • ДДЦСтанцаас Дархан хотын К-12 худаг хүртлэх Дулааны төв шугамыг өргөтгөн шинэчлэх БУА, 2008 он
 • Оюу толгой сайтын газар доогуурх инженерийн шугам хоолойн БУА, 2008 он
 • MCS ХХК, "Кока-Кола" үйлдвэрийн технологийн ерөнхий шугамын угсралтын БУА, 2009 он
 • “ДЦС-4” ТӨХК-ий БКЗ-420-140 маркийн зуух №5-н их засварын ажил , 2009 он
 • “ДЦС-4” ТӨХК-ий БКЗ-420-140 маркийн зуух №5”-н эхний халах гадаргуу, экран, уур халаагчийн их засварын ажил, 2009 он
 • “ДЦС-3” ТӨХК-ий БКЗ-75-39ФБ маркийн Зуух ¹4-н их засварын ажил, 2009 он
 • УБ хотын Дулааны 5б магистраль шугамыг өргөтгөж шинэчлэх БУА, 2009 он
 • "ДЦС-2" ТӨХК, "БКЗ-75-39 ФБ маркийн зуух №5-н их засварын ажил, 2009 он
 • "ДДЦС"-аас Дархан хотын К-12 худаг хүртлэх Дулааны төв шугамыг өргөтгөн шинэчлэх БУА, 2009 он
 • "ДЦС-4" ТӨХК-ий "БКЗ-420-140 маркийн зуух №1 их засварын ажил, 2009 он
 • Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын халаалтын зуух, гадна дулааны шугамын шинэчлэлийн БУА, 2009 он
 • "ДЦС-3" ТӨХК-ий Өндөр даралтын хэсгийн зуух №7-н их засварын ажил, 2009 он
 • ДЦС-4 ТӨХК хурц уурын "Б" секц солих гагнуурын ажилд мэргэжлийн гагнуурчин гэрээгээр ажилуулах, 2009 он
 • УБ хотын Биокомбинатын нам даралтын халаалтын зуухны шинэчлэлийн БУА, 2009 он
 • УБ хотын Туул тосгоны нам даралтын халаалтын зуухны шинэчлэлийн БУА, 2009 он
 • Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум ,“Оюу Толгой” төсөл, төрөл бүрийн гагнуурын ажил гүйцэтгэх, 2009 он
 • Улаанбаатар хот, “АПУ” ХК, нийт 123 м урт ( ф57х4мм, ф76х4мм, ф89х4мм, ф108х4,5мм, ф125х5мм, ф159х6мм) технологийн шугам хоолойг шинээр угсрах, 2009 он
 • Нарантуул ОУХТ-ийн баруун уулзвар, төмөр зам дээгүүрх авто болон явган гүүрэн гарцын трассд орсон дулааны шугам сүлжээг зөөж шилжүүлэх БУА, 2010 он
 • УБ хотын Дулааны 5 б магистраль шугамыг өргөтгөж, шинэчлэх БУА, 2010 он
 • “ДЦС-4 “ ТӨХК, “БКЗ-420-140 маркийн Зуух №4, эхний халах гадаргуу экран, экономайзер, дулаалгын дунд засвар, 2010 он
 • “ДЦС-4 “ ТӨХК-ий "БКЗ-420-140 маркийн зуух №8, эхний халах гадаргуу, экран, уур халаагчийн их засвар, 2010 он
 • "ДЦС-3" ТӨХК-ий Зуух ¹8, 11-ийн Хурц уурын шугам, коллектор солих БУА, 2010 он
 • Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, “Оюу Толгой” төсөл, 1мВт-н 5ш зуухыг шинээр угсрах, 0,6мВт-н 2ш зуухыг шинээр угсрах, хэрэглээний хүйтэн усны 8,381м урт, ф200х14мм хуванцар хоолой, 4,476м урт ф100х10мм хуванцар хоолойг шинээр угсрах, усны нөөцийн 18ш ( 1ш нь 25м3 ) танк, 4ш барилгын хамт шинээр угсрах, Шинэ агуулахын БУА, 2009 он
 • Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум ,“Оюу Толгой” төсөл, төрөл бүрийн гагнуурын ажил гүйцэтгэх, 2010 он
 • "ДЦС-4" ТӨХК, БКЗ-420-140 маркийн зуух №1-н халах гадаргуу, конденсатор, экономайзер, агаар халаагчийн дунд засварын ажил, 2011 он
 • "ДЦС-4" ТӨХК, БКЗ-420-140 маркийн зуух №3-н эхний халах гадаргуу, экран, уур халаагч, халуун хайрцаг, дулаалгын их засварын ажил, 2011 он
 • "ДЦС-4" ТӨХК, БКЗ-420-140 маркийн зуух №5-н конденсатор, агаар халаагчийн дунд засварын ажил, 2011 он
 • "ДЦС-4" ТӨХК, БКЗ-420-140 маркийн зуух №2-н конденсатор, экономайзер, агаар халаагчийн IV үеийн дунд засварын ажил, 2011 он
 • "ДЦС-4" ТӨХК, БКЗ-420-140 маркийн зуух №7-н экран, уур халаагч, халуун хайрцаг, хүйтэн воронкийн их засварын ажил, 2011 он
 • "ДЦС-3" ТӨХК зуух №11-н тоосон системийн тоноглол болон сүүлийн хэсгийн эргэх механизмын их засварын ажил, 2011 он
 • Улаанбаатар хот, "ДЦС-3" ТӨХК зуух №11-ын үндсэн хэсгийн засварын ажил, 2011 он
 • "ДЦС-2" ТӨХК БКЗ-75-39 ф.б маркийн зуух №5-н их засварын ажил, 2011 он
 • Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум бага чадлын нам даралтат зуухны угсралт, суурилуулалтын БУА, 2011 он
 • Өмнөговь аймаг, Манлай сум 0.8 МВт-н усан халаалтын зуух 2 ширхэг, туслах тоноглолуудын хамт суурилуулах БУА, 2011 он
 • Улаанбаатар хот, Ф500-Ф800 мм-н голчтой 14 ш компенсаторыг төв шугаманд шинээр угсрах ажил, 2011 он
 • Улаанбаатар хот, Биокомбинат ТӨААТҮГ-ын дулааны станцын КЕ-6.5/14 зуухны экран хоолой шинэчлэх ажил, 2011 он
 • Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум ,“Оюу Толгой” төсөл, төрөл бүрийн гагнуурын ажил гүйцэтгэх, 2011 он
 • ДЦС-4 ТӨХК-ий "БКЗ-420-140 маркийн зуух №4-ийн уур халаагч, экран, горелка, хүйтэн воронка, халуун хайрцагны их засвар, 2012 он
 • "ДЦС-4" ТӨХК-ий КНТ, КНПСГ-ийн 250 квт-ын 1500 об/мин эргэлттэй, 6кв-ын 2 ш цахилгаан хөдөлгүүрийн идэвхит төмөр, ороомгийн засварын ажил, 2012 он
 • "ДЦС-4" ТӨХК-ий БКЗ-420-140 маркийн зуух №2-ын экран, ханын уур халаагч, горелка, хүйтэн воронкийн их засварын ажил, 2012 он
 • "ДЦС-4" ТӨХК-ий БКЗ-420-140 маркийн зуух №8-ын экран, экономайзер, калорифери, конденсатор, агаар халаагчийн дунд засварын ажил, 2012 он
 • "ДЦС-3" ТӨХК-ий БКЗ-220-100-4С маркийн Зуух-¹10-н экран систем, экономайзерийн их засварын ажил, 2012 он
 • "ДЦС-3" ТӨХК-ий БКЗ-220-100-4С маркийн Зуух ¹10-ын тоосон систем, сүүлийн хэсгийн эргэх механизмын их засварын ажил, 2012 он
 • "ДЦС-3" ТӨХК-ий БКЗ-220-100-4С маркийн Зуух ¹13-ын үндсэн хэсгийн их засварын ажил, 2012 он
 • ТЦД-н алхан бутлагчийн 1250 квт, 595 об/мин цахилгаан хөдөлгүүрийн статорын ороомог сэргээн засварлах их засварын ажил, 2012 он
 • "ДоЦС" ТӨХК-ий зуух №2-ын шинэчлэл, тэжээлийн усны ерөнхий шугам болон хаалт арматурыг шинээр солих ажил 2012 он
 • Оюу Толгойд баригдах усны нөөцийн байгууламжийн барилгын ажил, 2012 он
 • Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум ,“Оюу Толгой” төсөл, төрөл бүрийн гагнуурын ажил гүйцэтгэх, 2012 он
 • Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, "ДЦС-4" ТӨХК-ий БКЗ-420-140 маркийн зуух №1-ийн их засварын ажил, 2013 он
 • Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, "ДЦС-IV" ТӨХК-ий зуух, турбины дулаалгын ажил, 2013 он
 • Улаанбаатар хот, "Юнигаз" ХХК-ий автоцистерны сав ба рамтай холбогдож буй хэсгийг шинээр сэргээн засах ажил, 2013 он
 • Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, "Дулааны шугам сүлжээ" ТӨХК-ий 6Д магистраль, ТК-639-өөс ТК643 хүртэлх 1223м урт, ф530х8мм шугамыг ф630х8мм болгож өргөтгөн солих барилга угсралтын ажил, 2013 он
 • Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, "ДЦС-2" ТӨХК-ий БКЗ-75-39ФБ маркийн зуух №4-ийн их засварын ажил, 2013 он
 • Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, "ДЦС-3" ТӨХК, БКЗ-220-100/4С маркийн зуух №7-н их засварын ажил, 2013 он
 • Сэлэнгэ аймаг, Баянгол сум, 1мвт чадалтай, СЭХ-100 маркын усан халаалтын 1ш тогоо суурилуулах ажил, 2013 он
 • Сэлэнгэ, Баянгол сум, Инженерийн шугам болон худгийн засварын ажил, 2013 он
 • Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, "ДЦС-4" ТӨХК-ий коллектороос БҮК 2-ын салаа хүртэл 1хФ1200 мм-ийн 2.5 км шугамыг шинээр угсрах барилга угсралтын ажил, 2013 он
 • Архангай аймаг, Эрдэнэмандал сум, сургуульд одоо ашиглагдаж байгаа HP-54 усан халаалтын тогоог сольж, 0.6 МВт хүчин чадалтай MBW 0.6-95 E маркийн усан халаалтын иж бүрэн зуух 1ш-ийг угсарч суурилуулах ажил, 2013 он
 • Улаанбаатр хот, Баянгол дүүрэг, "ДЦС-3" ТӨХК-ий зуух №10-ын уур цуглуулах, уур хөргөгчийн камер болон завсрын коллектор тэдгээртэй холбогдох Ф133х10мм-ийн маталттай хоолой солих их засварын ажил, 2013 он
 • Улаанбаатр хот, Баянгол дүүрэг, "ДЦС-4" ТӨХК-ий БКЗ-420-140/10С маркийн зуух №5-ын их засварын ажил, 2013 он
 • Хэнтий аймгийн Галшар сумын 75-н хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил, 2013 он
 • Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Шувуун Фабрик дахь Инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажил, 2013 он
 • Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, "Оюутолгой" Төсөл , барилга угсралтын ажлууд, 2013 он
 • Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, "Оюу Толгой" төсөл , төрөл бүрийн гагнуурын ажил гүйцэтгэх, 2013 он
 • Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, "ДЦС-4" ТӨХК-ий "БКЗ-420-140 маркийн зуух №6-ийн их засварын ажил, 2014 он
 • Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, "ДЦС-4" ТӨХК-ий турбиныг 100Мв-аар өргөтгөх барилга угсралтын ажил, 2014 он
 • Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Амгалан дулааны станцаас дулаан түгээх төв №5 хүртэлх 2ф700мм-ийн 700м дулааны шугамыг шинээр угсрах барилга угсралтын ажил, 2014 он
 • Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, "ДЦС-4" ТӨХК-ий коллектороос БҮК 2-ын салаа хүртэл 1хФ1200 мм-ийн 2.5 км шугамыг шинээр угсрах барилга угсралтын ажил , 2014 он
 • Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Амгалан дулааны станцаас дулаан түгээх ТК-1250-р цэг хүртэлх 2ф700мм-ийн 4 км дулааны шугамыг шинээр угсрах барилга угсралтын ажил, 2014 он
 • Сэлэнгэ аймаг, Баянгол сум, Төр төсвийн байгууллагуудын халаалт, цэвэр бохир усан хангамжийн ашиглалт, засварын ажил, 2014 он
 • Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, "ДЦС-4" ТӨХК, ТА №7-той холбоотой эргэлтийн усны Ф1220мм-ийн шугамыг Ф1420мм-д шилжүүлэх барилга угсралтын ажил, 2014 он
 • Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, "ДЦС-4" ТӨХК, ТА №7-той холбоотой сүлжээний усны шугамыг шинээр угсрах барилга угсралтын ажил, 2014 он
 • Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, "МАК" ХХК-ий хийт бетоны үйлдвэрийн технологийн уурын зуух угсарч, суурилуулах барилга угсралтын ажил, 2014 он
 • Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, "МАК" ХХК-ий хийт бетоны үйлдвэрийн хийн компрессор ба хий дамжуулах шугам хоолойг угсарч, суурилуулах барилга угсралтын ажил, 2014 он
 • Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, "ДЦС-4" ТӨХК, "БКЗ-420-140-10С маркийн зуух №7-ийн их засварын ажил, 2014 он
 • Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, "ДЦС-4" ТӨХК, "БКЗ-420-140-10С маркийн зуух №8-ын их засварын ажил, 2014 он
 • Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, "ДЦС-4" ТӨХК-ий "БКЗ-420-140 маркийн зуух №3-ийн их засварын ажил, 2015 он
 • Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, "ДЦС-4" ТӨХК-ий "БКЗ-420-140 маркийн зуух №1, 8-ийн дунд засварын ажил, 2015 он
 • Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, "ДЦС-4" ТӨХК-ий зуух, турбин, хими цехийн дунд урсгал засварын үед шугам хоолой, халах гадаргуугийн дулаалгын ажил, 2015 он
 • Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, "ДЦС-3" ТӨХК-ий ӨДС-ын БКЗ-220-100/4С маркийн зуух №10-н хүйтэн пакет, таазны уур халаагч хэсэгчлэн солих их засварт шаардлагатай материал нийлүүлж, их засварын ажил, 2015 он
 • Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Амгалан дулааны станцаас дулаан түгээх төв №5 хүртэлх 2ф700мм-ийн 700м дулааны шугамыг шинээр угсрах барилга угсралтын ажил, 2015 он
 • Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Амгалан дулааны станцаас дулаан түгээх ТК-1250-р цэг хүртэлх 2ф700мм-ийн 4 км дулааны шугамыг шинээр угсрах барилга угсралтын ажил, 2015 он
 • Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, "ДЦС-2" ТӨХК-ий "ТС-35-20177 маркийн зуух №1-ийн их засварын ажил, 2015 он
 • Амгалан дулааны станцын ахуйн хэрэгцээний цэвэр усан хангамжийн угсралтын ажил, 2015 он