• Утас: +976-70002255
  • Имэйл: info@hmw.mn

Ажлын туршлага

  • Шинэ Яармаг орон сууцны хорооллын цахилгаан хангамжид зориулан 10кВ-ын түгээх сүлжээнд ойролцоо тооцоогоор 14.3 МВт чадлын хэрэглээг хангах 10кВ-ын ХБ 3 иж бүрдэл, 2*400кВа чадалтай ТП 36 иж бүрдэл, 37.6 км урт 10кВ-ын кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэв. /2015 он/
  • УБЦТС ТӨХК-ын ажилчдын орон сууцны барилгал зориулан 4 ширхэг иж бүрэн герман технологийн KS-19-28 дэд өртөөг угсарч нийлүүлэв. /2014 он/
  • Хан Богд ресиденс хороололд 20 ширхэг KS-19-28 иж бүрэн герман технологийн дэд өртөөг угсарав. /2015 он/
  • Цагдаагийн хотхон хороололд 2*630 ХТП-г герман технологийн KS-19-28 маркийн дэд өртөөгөөр хийж гүйцэтгэв. /2014 он/
  • МЕКО ХХК-д 4 ширхэг иж бүрэн герман технологийн KS-19 28 дэд өртөөг угсарч нийлүүлэв. /2014 он/
  • ЭКО СПОРТ цогцолборын гадна дотно гэрэлтүүлэгийн ажил. /2014 он/
  • Хасу Мегаватт ХХК-ны төмөр хийцийн үйлдвэрийн болон Хасу Центр цогцолборын гадна болон дотор цахилгаан хангамжийг хийж гүйцэтгэв. /2013 он/
  • Амгалан дулааны станцаас ТК-1250 цэг хүртэлх 2*Ф700мм голчтой дулааны шугамын барилга угсралтын ажил дээр нэвтрэх сувгийн гэрэлтүүлэг болон агааржуулалтын угсралтын ажил.