• Утас: +976-70002255
 • Имэйл: info@hmw.mn

Гүйцэтгэсэн томоохон төслүүд

 • 2004-2006 онд Япон Улсын хөнгөлөлттэй зээлийн шугамаар ДЦС-4 ХК-ийн зуухны шинэчлэлийн II шатны төсөл
 • 2006-2013 онд Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум ,“Оюу Толгой” төслийн бүтээн байгуулалтанд төрөл бүрийн барилга угсралт, инженерийн шугам сүлжээ, зуух, тоног төхөөрөмж, цахилгаан хангамжийн угсралтын ажлууд
 • 2007-2008 онд Булган аймгийн усан халаалтын зуухнуудыг туслах тоноглолын хамт шинээр угсрах Барилга хот байгуулалтын яамны ОНХААХ-ын 2 үе шатны МОН-1907 төслийн БУА
 • 2007 онд Хэнтий аймгийн усан халаалтын зуухнуудыг туслах тоноглолын хамт шинээр угсрах Барилга хот байгуулалтын яамны ОНХААХ-ын 2-үе шатны МОН-1907 төсийн БУА
 • 2007 онд Дундговь аймгийн усан халаалтын зуухнуудыг туслах тоноглолын хамт шинээр угсрах Барилга хот байгуулалтын яамны ОНХААХ-ын 2-үе шатны МОН-1907 төсийн БУА
 • 2007-2008 онд Дэлхийн банкны төслөөр Баянхошууны гэр хорооллын цэвэр усны шугам, ус түгээх байрны БУА
 • 2008 онд Улаанбаатар хот, Баянголын амны хотхоны дулааны шугам сүлжээг шинээр угсрах БУА, 1-р хэсэг
 • 2008 онд Улаанбаатар хот, Баянголын амны хотхоны дулааны шугам сүлжээг шинээр угсрах БУА, 2-р хэсэг
 • 2008-2010 онд Дархан хотын Ш800 мм 5 км урт төв дулааны шугамын өргөтгөл
 • 2009 онд Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын халаалтын зуух, гадна дулааны шугамын шинэчлэлийн БУА
 • 2010 онд Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Дулааны 5б магистраль шугамыг өргөтгөж, шинэчлэх БУА
 • 2013 онд Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, "Дулааны шугам сүлжээ" ТӨХК-ий 6Д магистраль, ТК-639-өөс ТК643 хүртэлх 1223м урт, ф530х8мм шугамыг ф630х8мм болгож өргөтгөн солих барилга угсралтын ажил
 • 2013-2014 онд Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, "ДЦС-4" ТӨХК-ий коллектороос БҮК 2-ын салаа хүртэл 1хФ1200 мм-ийн 2.5 км шугамыг шинээр угсрах барилга угсралтын ажил
 • 2014 онд Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, "ДЦС-4" ТӨХК-ий турбиныг 100Мв-аар өргөтгөх барилга угсралтын ажил
 • 2014 онд Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Амгалан дулааны станцаас дулаан түгээх төв №5 хүртэлх 2ф700мм-ийн 700м дулааны шугамыг шинээр угсрах барилга угсралтын ажил
 • 2014-2015 онд Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Амгалан дулааны станцаас дулаан түгээх ТК-1250-р цэг хүртэлх 2ф700мм-ийн 4 км дулааны шугамыг шинээр угсрах барилга угсралтын ажил
 • 2015 онд Амгалан дулааны станцын ахуйн хэрэгцээний цэвэр усан хангамжийн угсралтын ажил