• Утас: +976-70002255
 • Имэйл: info@hmw.mn

Сургалтын үйл ажиллагаа

Зэрэг олгосон

Манай сургалтын төв Хөдөлмөрийн яамнаас өгсөн зөвшөөрлийн дагуу Нийслэлийн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Газраас зохион явуулдаг “ЧАДАМЖ ОЛГОХ” түр сургалтыг зохион байгуулдаг.Энэхүү сургалт нь харьяат хороо,дүүргийн тодорхойлолтоор НХЭГ-ын зөвшөөрөлөөр 21 хоногийн хугацаатай явагдах сургалт юм. 2013-2015 онд нийт 75 ажилгүй иргэдийг сургаж, ажлын байраар бүрэн хангасан.

1. 21 хоногийн хугацаатай явагдах сургалт

МЭРГЭЖИЛ ХУГАЦАА ТАЙЛБАР
 • ГАГНУУРЧИН (5 ЧАДАМЖИЙН НЭГЖ-ийн аль нэгээр)
 • САНТЕХНИКЧ
 • ОЙЖУУЛАГЧ
 • ТОКАРЬ

21 ХОНОГ

СЕРТИФИКАТ ОЛГОНО.

Тайлбар: Өөрөө хүсвэл ММСГН-ээс комисс урьж шалгалт өгч мэргэжлийн зэргийн шалгалт өгч болно Энэ тохиолдолд мэргэжлийн үнэмлэхтэй төгсөнө

2. Түр сургалтууд

МЭРГЭЖИЛ ХУГАЦАА ТАЙЛБАР
 • ГАГНУУРЧИН (5 ЧАДАМЖИЙН НЭГЖ-ийн аль нэгээр)
 • САНТЕХНИКЧ
 • ОЙЖУУЛАГЧ
 • ТОКАРЬ
 • ПЛАЗМ ОГТЛОГЧ
 • ГЕРМАН ХЭЛ
45 ХОНОГ Байгууллагын зардлаар болон хувь хүмүүс өөрсдөө төлбөрөө төлж сурдаг. Төлбөрийн хэмжээ сургалтын төрөл, хугацаанаас хамааарч өөр өөр тогтоогдсон Төгсөгчдөд “МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ҮНЭМЛЭХ СЕРТИФИКАТ” ОЛГОНО

Тайлбар: ММСГН-ээс хөндөнгийн комисс ирж ажиллан шийдвэр гаргаж зэрэг олгох, ахиулах шийдвэр гаргаж, үнэмлэх, ОУ-д ажиллах эрх бүхий сертификат олгоно.

2013-2015 онд Гагнуурын 5 төрлөөр 443, токарьчин 5, барилгын цахилгаанчин 15, ойжуулагч 13хүн, нийт 476 хүн сургаж, 2015 оны 9 дүгээр сарын тандалтын судалгаагаар нийт төгсөгчдийн 91орчим хувь нь ажлын байраар хангагдсан байна.

3. ХЯ-ААС ОЛГОСОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДАГУУ МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГТЭЙ АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ НЭГ ЖИЛИЙН СУРГАЛТ
МЭРГЭЖИЛ ХУГАЦАА ТАЙЛБАР ТАЙЛБАР
 • ГАГНУУРЧИН (5 ЧАДАМЖИЙН НЭГЖЭЭР)
 • БАРИЛГЫН ЦАХИЛГААНЧИН
 • ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРЧИН
10 САР САР БҮР 70000 ТӨГРӨГ Манай сургууль,ММСГН- ийн хамтарсан МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ҮНЭМЛЭХ олгохоос гадна ХЯ-аас ЧАДАМЖИЙН СЕРТИФИКАТ ОЛГОНО

Энэ сургалт нь жил бүрийн 10 дугаар сарын 1-нээс 7 дугаар сарын 1 хүртэл нийт 10 сар хичээллэнэ. 2014-2015 онд нэг жилийн сургалтаар 3 мэргэжлээр 70 оюутан төгссөн. Төгсөгчдийн 80 хувь нь ажлын байраар хангагдсан.2 хүүхэд их дээд сургууль колледжид суралцаж байна.

4. ҮНДЭСНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ

Ажилгүй иргэдийг мэргэжлийн мэдлэг ур чадвар эзэмшүүлж, ажлын байраар хангах зорилготойОнолын сургалтыг танхимд 2 сар, дадлага ур чадвар эзэмших сургалтыг үйлдвэр компаниудад 3 сар дадлагажуулж сургах хэлбэрээр явуулна.

МЭРГЭЖИЛ ХУГАЦАА ТАЙЛБАР
 • ГАГНУУРЧИН
 • ЦАХИЛГААНЧИН
 • ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРЧИН
5 САР Дадлагын тайлан хамгаалсны дараа мэргэжлийн холбоо, ХЯ ны харьяа ХЭҮГазраас комисс урьж ирүүлэн шалгалт авч ЧАДАМЖИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ҮНЭМЛЭХ ОЛГОДОГ 17 хүн суралцаж төгссөний 90 хувь нь барилгын компанид ажиллаж байна.

2013-2015 онд суралцаж төгсөгчдийн шалгалтын үр дүнгийн судалгаа

Зэрэг олгосон Зэрэг ахисан Зэрэг бататгасан Сертификат Нийт суралцаж төгссөн 561
II 22 71
III 196 III 3 III 72
IV 52 IV 41 IV 97
V 2 V 29 V 50
VI VI 3 VI 8
272 76 142