• Утас: +976-70002255
  • Имэйл: info@hmw.mn

Сургалт, Сургалтын хөтөлбөр

Хасу мегаватт” ххк-ний ҮЭ-ийн хорооноос зохион байгуулж буй сургалтын хөтөлбөр

Сургалтын сэдэв

Хугацаа

Хариуцах эзэн

1.

Суралцагсдыг бүртгэх

08 00 - 08 30

Б.Ариунбаатар

2.

Сургалтын нээлт, танилцуулга

08 30 - 09 00

Б.Ариунбаатар

3.

Хөдөлмөрийн харилцаа- Хууль эрх зүй

09 00 - 10 30

МҮЭ-ийн багш, арга зүйч н.Саранзаяа

4.

Завсарлага

10 30 - 10 45

Б.Ариунбаатар

5.

Нийгмийн даатгалын хууль, түүнтэй холбогдсон асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх

10 45 - 1145

МҮЭ-ийн багш, арга зүйч н.Саранзаяа

6.

Үдийн цай

1145 - 1300

-

7.

Хамтын гэрээ, түүний ач холбогдол

1300 - 1430

ЭХГУУ-н ҮЭ-ийн холбооны нарийн бичгийн дарга Д.Болд

8.

Завсарлага

1430 - 1445

Б.Ариунбаатар

9.

Дасгал ажил

1445 - 1515

Б.Ариунбаатар

10.

Завсарлага

1515 - 1530

-

11.

Хамтын гэрээ, түүний ач холбогдол

1530 - 1630

ЭХГУУ-н ҮЭ-ийн холбооны нарийн бичгийн дарга Д.Болд

12.

Сургалтыг дуусгах

1630 - 1645

Б.Ариунбаатар

Хөтөлбөр боловсруулсан: ҮЭ-ийн хорооны дарга

Б.Ариунбаатар