• Утас: +976-70002255
 • Имэйл: info@hmw.mn

Танилцуулга

УЕЗА Бетон хийц, дэд станц үйлдвэрлэлийн хэсэг нь 2014 оноос хойш нийт 30 ажилтантай. Үүнээс ИТА 7 хүн, цахилгаанчин 10 хүн, гагнуурчин 2 хүн, засварчин 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Нийт 6 хүнийг ХБНГУлсад мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамруулсан.

Бетон хийцийн үйлдвэрийн дарга - Ю.Энхтөмөр

Цахилгаан тоноглол угсралтын хэсгийн дарга - С.Батзориг

Гүйцэтгэж буй ажлын хүрээ

 • Дэд өртөөний болон хуваарилах байгууламжийн бетон гэр үйлдвэрлэл
 • 20 кВ хүртэлх хуваарилах байгууламж
 • АТП, КТПН, ТП болон ХТП-ны угсралт
 • Өндөр хүчдэлийн кабел шугамын ажил, кабелийн дундын болон төгсгөлийн муфтуудыг хийж гүйцэтгэх
 • 2500А хүртэлх шитний цогц шийдэл, 6300А хүртлэх дунд хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
 • Нарны эрчим хүч, салхин станцад зориулсан трансформаторын дэд өртөө
 • Барилгын талбайд зориулсан метал гэртэй дэд өртөө
 • Барилгын цахилгааны монтаж
 • Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын бүтээгдэхүүнүүд
 • Жижиг хэрэглэгч болон хувийн эзэмшилд зориулсан намын шит
 • Гудамжны гэрэлтүүлэг, автоматик болон төмөр замын хяналт удирдлага