• Утас: +976-70002255
  • Имэйл: info@hmw.mn

Томоохон төслүүд

Монголын метал судлал гагнуурын нийгэмлэг

ГММСҮТөв нь ММСГНийгэмлэгтэй “Эрдэсбаялаг, Эрчим хүчний сайдын 2010.01.25 –ний 21 тоот тушаалаар батлагдсан Гагнуурчдын эрх олгох шалгалт. Хайлуулж гагнах гануур “MNS 180 287 – 1:2001” улсын стандартын шаардлагыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Герман-Монголын МСҮТөвийн гагнуурын анги төгсөгчдийн мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварын шалгалтыг чанарын өндөр түвшинд авч, мэргэжлийн гэрчилгээг зөвхөн шалгалт авах эрх бүхий байгууллага, хүн хариуцан олгоно гэсэн заалт, харилцан бие биенийхээ үйл ажиллагаа, олсон ололт амжилтыг дотоод гадаадад танин мэдүүлэх, төгсөгчдийг ажил олгогч компаниудад зуучлахад туслах, ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан зохион байгуулах, үүргийн хүрээнд хамтран ажиллах гэрээтэй ажилладаг.

Мянганы сорилтын сангийн мэргэжил боловсрол, сургалтын”СОРА” төслийн сургалт

ММСС-ийн мэргэжлийн боловсрол сургалтын төслийн ,мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын дэд төслийн хүрээнд Монголын Мэргэжил сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг 2013 оны 01 дүгээр сарн 07 ноос 25 хоногийн хугацаатай зохион байгуулсан.

Сургалтанд аймгуудаас 24, хотын сургуулиудаас 9, нийт 33 багш нар хамрагдаж суралцсан. Нийт 4 долоо хоногийн 192 цагийн сургалт явагдсан. Онол дадлагын цагийн сургалтын харьцаа 20/80 хувийн харьцаатай зохион байгуулагдсан.


Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг

ГЕРМАНЫ ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН НИЙГЭМЛЭГ,АШИГТ МАЛТМАЛЫН САЛБАР ДАХЬ ТҮНШЛЭЛД СУУРИЛСАН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ СУРГАЛТ” төсөл ХАСУ МЕГАВАТТ ХХК-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ГЕРМАН-МОНГОЛЫН МСҮТ-ИЙН, ГЕРМАНЫ ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН НИЙГЭМЛЭГ, АШИГТ МАЛТМАЛЫН САЛБАР ДАХЬ ТҮНШЛЭЛД СУУРИЛСАН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ СУРГАЛТ” ТӨСӨЛТЭЙ ХАМТАРЧ ХОТ ХӨДӨӨГИЙН 12 БАГШ НАРЫН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫГ ЗҮХИОН БАЙГУУЛСАН.