• Утас: +976-70002255
  • Имэйл: info@hmw.mn

ҮЭ-ийн хорооноос зохион байгуулж буй сургалтын хөтөлбөр

2014-06-20 Уншсан тоо: 710
Сургалтын сэдэв Хугацаа Хариуцах эзэн
1 Суралцагсдыг бүртгэх 08:00 - 08:30 Б.Ариунбаатар
2 Сургалтын нээлт, танилцуулга
08:30 - 09:00 Б.Ариунбаатар
3 Хөдөлмөрийн харилцаа - Хууль эрх зүй
09:00 - 10:30 МҮЭ-ийн багш, арга зүйч н.Саранзаяа
4 Завсарлага 10:30 - 10:45 Б.Ариунбаатар
5 Нийгмийн даатгалын хууль, түүнтэй холбогдсон
асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх
10:45 - 11:45 МҮЭ-ийн багш, арга зүйч н.Саранзаяа
6 Үдийн цай 11:45 - 13:00
7 Хамтын гэрээ, түүний ач холбогдол 13:00 - 14:30 ЭХГУУ-н ҮЭ-ийн холбооны нарийн
бичгийн дарга Д.Болд
8 Завсарлага 14:30 - 14:45 Б.Ариунбаатар
9 Дасгал ажил 14:45 - 15:15 Б.Ариунбаатар
10 Завсарлага 15:15 - 15:30
11 Хамтын гэрээ, түүний ач холбогдол 15:30 - 16:30 ЭХГУУ-н ҮЭ-ийн холбооны нарийн
бичгийн дарга Д.Болд
12 Сургалтыг дуусгах 16:30 - 16:45 Б.Ариунбаатар

Хөтөлбөр боловсруулсан: ҮЭ-ийн хорооны дарга Б.Ариунбаатар

ҮЭ-ийн хорооны сургалтанд оролцсон хүмүүсийн бүртгэл

Сургалтанд оролцогсдын нэрс Аль хэсгээс оролцож буй
1 Б.Баясгалан Засвар угсралтын хэсэг
2 Б.Болор-Эрдэнэ Засвар угсралтын хэсэг
3 Б.Мөнхзаяа ГММСҮТ
4 Ж.Уранхайч Засвар угсралтын хэсэг
5 Ц.Гансүх Засвар угсралтын хэсэг
6 Ш.Батсүрэн Засвар угсралтын хэсэг
7 Д.Авирмэд Засвар угсралтын хэсэг
8 Г.Уртнасан Засвар угсралтын хэсэг
9 Д.Баярбаатар “МSF” ХХК
10 Т.Сайнжаргал “МSF” ХХК
11 Г.Байгал “МSF” ХХК
12 Л.Гэцэнбалбар “МSF” ХХК
13 Я.Алтанцэцэг “МSF” ХХК
14 Н.Нямгэрэл ГММСҮТ
15 Б.Батмөнх ГММСҮТ
16 Д.Пүрэв-Очир ГММСҮТ
17 Э.Октябрь Засвар угсралтын хэсэг
18 П.Баяраа Засвар угсралтын хэсэг
19 Г.Уртнасан Засвар угсралтын хэсэг
20 А.Итгэл Засвар угсралтын хэсэг
21 А.Даваажаргал Захиргаа, Удирдлага
22 Н.Чимэд Захиргаа, Удирдлага

Бүртгэл хийсэн: Б.Ариунбаатар