Үзүүлэлт Зай /км/ Бичиг захидал
0-300 гр 301-600 гр 601-1000 гр
1 1-р бүс 0-250 км              4,000              4,500            5,000
2 2-р бүс 251-500 км              4,000              4,500            5,000
3 3-р бүс 501-1000 км              4,000              4,500            5,000
4 4-р бүс 1001-1500 км              4,000              4,500            5,000
5 5-р бүс 1500-аас дээш км              4,000              4,500            5,000

 

 • Дэвшилтэт технологи, мэдлэг туршлага шингээсэн ган хийц, эрчим хүчээр өнөөгийн болон ирээдүйн хэрэгцээг тасралтгүй хангагч, хөрөнгө оруулагч, нээлттэй нэгдэл болно.

  алсын хараа
 • – Аюулгүй ажиллагаа                                                  – Сэтгэл ханамжтай харилцагч талууд                 – Тасралтгүй, тогтвортой хөгжил
  – Эерэг хандлагатай бүтээлч хамт олон                  – Бизнесийн ёс зүй

  үнэт зүйлс
 • Дэлхийд танигдсан чанар, үнэ цэнэ, цогц шийдэл – Хасу Мегаватт

  Эрхэм зорилго
 • Би удаан алхдаг. Гэхдээ хэзээ ч арагшаа алхдаггүй.

  ABRAHAM LINCOLIN
 • Чадна гэдэгт итгэснээр Та замынхаа талыг туулж байгаа

  Theodore Roosevelt
 • “Боломжгүй (impossible) зүйл гэж үгүй, үг нь хүртэл i’m possible (би боломжтой)

  Audrey Hepburn